Fotograf: Oscar Lüren

Kategori: Politik | Ekonomi

Göta kanal får extra miljoner

Regeringen satsar ytterligare 80 miljoner kronor på upprustningen av Göta kanal.

I budgetpropositionen för 2021 planerar regeringen att satsa ytterligare 80 miljoner kronor på upprustningen av det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal, utöver det omfattande renoveringsobjekt som AB Göta kanalbolag och ägaren, staten, har fattat beslut om att genomföra åren 2016 till 2020. Dessutom fördubblas också det årliga underhållsanslaget till 40 miljoner kronor per år.

”Svåra att förutse”

– Den ursprungliga planen var att renoveringsarbetet skulle vara klart till säsongen 2020, men när man börjar peta i en 200 år gammal konstruktion dyker det upp nya behov som är svåra att förutse, säger Roger Altsäter vd på AB Göta kanalbolag, i ett pressmeddelande.

Svenska staten, har under de fem år projektet pågått, investerat över 500 miljoner kronor för att anpassa Göta kanal till de krav på säkerhet som bland annat en ny dammsäkerhetslag från 2014 ställer.

”Känns fantastiskt bra”

– Att vi nu kan få fortsätta arbetet som krävs för att årtusendets svenska byggnadsverk ska bevaras och få fortsätta att vara en viktig motor för svensk besöksnäring känns fantastiskt bra, säger Magnus Hall, styrelseordförande i AB Göta kanalbolag, i pressmeddelandet.