Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Golden Stena Bulk bygger nytt

Golden Stena Bulk, joint venture-företaget mellan Stena Bulk och den indonesiska palmoljeproducenten Golden Agri Resources, har lagt option på att beställa ytterligare två produkttankers från Guangzhou-varvet i Kina. 

Beställningen innebär att den serie bestående av tio produkttankers på 50.000 dwt vardera man hade avtalat om kommer att bli komplett – detta efter att sex produkttankers togs in vid bildandet av det gemensamma bolaget och ytterligare två beställdes strax före jul.  

– Vi är mycket nöjda med hur Golden Stena Bulk har utvecklats och hur samarbetet har fungerat, och det här innebär förstås en vidareutveckling av bolaget. Och självklart siktar vi på att få ytterligare tillväxt i Golden Stena Bulk, men exakt hur och när det kommer att ske kan jag inte gå in på just nu, säger Erik Hånell, vd för Stena Bulk, till Sjöfartstidningen. 

Världsomspännande frakter

De två fartyg man nu deklarerat option kommer att gå worldwide och köras kommersiellt av Stena Weco. 

– De kommer att frakta hela spektrat av kemikalieprodukter och även rena petroleumprodukter, säger Erik Hånell. 

Minskad bränsleförbrukning

Fartygen kostar omkring USD 40 miljoner vardera och enligt Erik Hånell har man lagt stort fokus på att få ned bränsleförbrukningen jämfört med tidigare byggen. 

– Tekniken utvecklas ju hela tiden och med de här fartygen hoppas vi kunna minska förbrukningen med 4-5 procent jämfört med de senast byggda fartygen. Även i övrigt är det avancerade byggen där till exempel utrustningen för att skifta laster är av toppklass, vilket innebär att vi kan ha snabbare turnarounds.