Golar LNG fortsätter förlora pengar på spoten

Golar LNG lider fortfarande av att man har för många LNG-tankers på spotmarknaden, och det av John Fredriksen kontrollerade bolaget räknar inte med något positivt resultat för spotfartygen under 2005 och möjligen också under 2006. Golar håller återigen på att utvärdera möjligheter att bygga om äldre fartyg till kombinerade LNG-terminaler och kraftstationer. Enligt Golars koncernchef Tor Olav Trøim kan problemen på spotmarknaden leda till en konsolidering. Golar har 10 LNG-fartyg, av vilka tre seglar på spotmarknaden. Dessa behöver en nettoinsegling på USD 39.500 per dag i snitt, och den nuvarande marknadssituationen gör att man inte når upp till detta. Ett av de tre fartygen seglar på en kort tidsbefraktning under första kvartalet, medan de andra två ligger öppna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.