Godsvolymerna ökar i svenska hamnar

Under 2010 års tredje kvartal ökade godsvolymerna i de svenska hamnarna med 13 procent till 44,3 miljoner ton, jämfört med motsvarande period i fjol, visar färsk statistik från Trafikanalys. Importen ökade med 19 procent medan exporten ökade med 4 procent. Det segment som upplevde störst uppgång var containertrafiken, upp med 28 procent.– Konsumtionen hos våra internationella handelspartners har inte återhämtat sig i lika snabb takt som i Sverige, efter den generella ekonomiska krisen. Det kan vara en anledning till att sjöfartsstatistiken det här kvartalet visar så stora skillnader mellan lastat och lossat utrikes gods. Att containergodset ökade allra mest beror nog på att containrarna har störst inslag av färdiga konsumtionsvaror, säger Jan Östlund, projektledare på Trafikanalys.