Godsvolymerna i Ystad ökar – Polen draglok

Under första halvåret 2010 ökade godsvolymerna med 20 procent i ton räknat i Ystads Hamn, jämfört med samma period i fjol. ”Trafiken på Polen och den konventionella fartygstrafiken är den största förklaringen till framgångarna”, skriver hamnen i ett pressmeddelande. ”Den tuffa vintern med snö och blåst samt isproblem har inneburit att passagerartrafiken på Bornholm minskat och eftersläpningar av den ekonomiska krisen 2009 gör att denna marknad tagit längre tid på sig att återhämtas”, skriver man också. Passagerarvolymerna minskade med åtta procent och personbilar med fyra procent. Lastbilar/trailers ökade med 15 procent.