Coronapandemin har hittills haft liten effekt på containertrafiken i Göteborgs hamn.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Godsökning i Göteborgs hamn trots pandemin

Trots den pågående coronapandemin har godsvolymerna fortsatt att vara höga i Göteborgs hamn. Bland annat ökade antalet containrar under mars månad med hela tio procent jämfört mot ifjol.

Under fredagen släppte Göteborgs hamn siffror på sina godsvolymer för det första kvartalet 2020. Och trots coronaviruset har godsvolymerna fortsatt att vara höga. Inom containersegmentet ökade exportvolymerna med åtta procent. I mars var exportökningen hela tio procent mot samma månad ifjol, vilket är en av de högre månadsvolymerna under de senaste åren.

Lyckats hålla hamnen öppen

På importsidan syns däremot en nedgång vilket enligt hamnen beror på minskade importvolymer från Kina. Det har dock kompenserats av en ökad import av tomma containrar till landets exportföretag.

– Vi har haft stort fokus på att hålla hamnen öppen och det har vi lyckats med, det har varit en grundförutsättning. Dessutom har stora delar av Sverige varit fortsatt öppet och produktivt under pandemin, vilket gjort att coronaviruset inte lyckats göra några starka avtryck i volymerna för årets första kvartal, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Minskning väntas

Under kvartalet ökade även volymen av energiprodukter med 13 procent till 5,7 miljoner ton. Roro-segmentet backade med sex procent och nybilstransporterna med en procent. Där menar Göteborgs hamn att Volvobolagens produktionsstopp bara haft marginell betydelse, men att det kommer att få större effekter under årets andra kvartal.

För passagerartrafiken är effekterna desto större. På grund av att Stena Line begränsat sin passagerartrafik har volymerna minskat med 14 procent under första kvartalet.

På kryssningssidan såg Göteborgs hamn fram emot det bästa året någonsin med rekordmånga anlöp och passagerare, men alla anlöp har ställts in så här långt och så en tid framöver.

– Det är tråkigt att se hur Coronapandemin kraftigt påverkar våra passagerarsegment. Vi ser också framöver hur godssegmenten blir negativt påverkade av detta under andra kvartalet, även om det är för tidigt att sia om omfattningen, säger Elvir Dzanic i pressmeddelandet.