Godshanteringen i de svenska hamnarna ökar

Statistiken över de svenska hamnarnas godshantering över kaj ökade med fyra procent, jämfört med motsvarande period ifjol. Totalt hanterades 48,6 miljoner ton gods. Flytande bulkgods ökade med elva procent till 17,2 miljoner ton. Ro-ro-gods ökade med 2,5 procent till 12,9 miljoner ton.De hamnar som hanterade störst mängd gods under andra kvartalet 2008 var Göteborg, 10,7 miljoner ton, följd av Brofjorden Preemraff, 5 miljoner ton, och Trelleborg, 3,4 miljoner ton. Dessa tre hamnar svarade tillsammans för cirka 40 procent av den totala godshanteringen i svenska hamnar.