Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo

Godby-systrar i Stena Line-trafik

Stena Line utökar fraktkapaciteten på Nordsjön genom att ersätta två befintliga roro-fartyg med Godby Shippings Misana och Misida.

För att svara mot en ökad efterfrågan på lastkapacitet i sin trafik mellan Rotterdam (Europoort) och Harwich ersätter Stena Line roro-fartygen Capucine och Severine med de större roro-fartygen Misida och Misana. Därmed kommer fraktkapaciteten på linjen att öka med 20 procent, uppger Stena Line.

Godby Shipping chartrade redan 2015 ut Misana och Misida till Stena RoRo på ett längre kontrakt och de går för närvarande i trafik för Transfennica på relet. När denna relet upphör övergår de till Stena Lines trafik i januari 2018.

I samband med att fartygen flyttas kommer också ett andra roro-läge att tas i bruk i Europoort som en del av ett omfattande investeringsprogram.

Stark tillväxt

– Jag är mycket nöjd att vi nu kan ta följande steg i den strategiska utvecklingen av vår linje Rotterdam (Europoort) – Harwich. Vi har sett en stark tillväxt på transportmarknaden till Storbritannien under flera år och vi har för närvarande en hög nyttjandegrad av kapaciteten. Denna stärks ytterligare av fraktvolymer som anländer till Europoort på järnväg. Den nuvarande järnvägsförbindelsen mellan Poznan i Polen och Europoort, vilken fick nya ägare tidigare i år, fungerar utmärkt. Vi tror att denna kombination av järnvägs- och roro-transporter kommer att öka i framtiden, säger Annika Hult, Trade Director på Stena Line North Sea, i ett pressmeddelande.

Fortsätter att utvecklas

Annika Hult säger vidare att Stena Line har för avsikt att upprätthålla sin starka position på den växande transportmarknaden mellan kontinenten och Storbritannien. 

– Med byte av tonnage och ökad kapacitet visar vi tydligt att vi kommer att fortsätta erbjuda pålitlig service där vi kan uppfylla framtida efterfrågan. Europoort fortsätter att utvecklas som en viktig frakthub för Stena Line och vi är säkra på att våra kunder kommer att reagera positivt på vår fortsatta expansion.

Misida och Misana seglar under finländsk flagg. Deras lastkapacitet är 2.155 filmeter. Fartygen är byggda i Tyskland 2007.