Lysbris Seaways.

Fotograf: Godby Shipping

Kategori: Fartygsaffärer

Godby Shipping köper och chartrar tillbaka

DFDS säljer två sidoportsfartyg till GodbyShipping som chartrar dem tillbaka till DFDS för minst tre år.

DFDS och den åländska tonnageprovidern Godby Shipping har inlett ett långsiktigt samarbete där Godby Shipping köper storo/sidoportsfartygen Lysvik Seaways och Lysbris Seaways från DFDS. Överlåtelse av Lysvik Seaways sker ännu i december och Lysbris Seaways i januari 2022. Båda fartygen tidsbefraktas tillbaka till DFDS för minst tre år.

Skogsprodukter

Lysvik Seaways och Lysbris Seaways är konstruerade för skeppningar av skogsprodukter, containrar och styckegods. Fartygen fortsätter i sin nuvarande trafik och behåller både NIS-flagg och sina besättningar.

I sin nuvarande trafik sysselsätts fartygen i huvudsak med skeppningar för Norske Skog från Norge till Storbritannien och Kontinenten. De är bland annat utrustade med två automatiska Mongstad-sidolastarsystem och sex eldrivna gaffeltruckar för hantering av skogsprodukter.