Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk

Globala regelverk, inte regionala

Sjöfarten behöver inte regionala regelverk. Shippingindustrin är global och måste regleras globalt.

Detta var ett av de budskap som Markku Mylly, direktör för European Maritime Safety Agency (EMSA), förde fram på seminariet Sustainable Shipping som arrangerades på tisdagen i Åbo av Centre for Maritime Studies.

– På den sociala sidan drivs sjöfarten av samma tryck på kostnaderna för arbetskraften som driver andra företag mot globalisering och tillgång till billigare arbetskraft. Det är ett faktum att 75 procent av sjömännen på EU-flaggade fartyg kommer från tredje världen-länder som Filippinerna, Indien, Kina, länder i Sydamerika, säger Markku Mylly.

Miniminivå

– Ni vet hur IMO arbetar, om man vill få igenom något viktigt måste man sätta en miniminivå. Varje nationell myndighet kan givetvis gå över denna.

Markku Mylly understryker emellertid att shippingindsutrin är global och måste regleras globalt.

– Om vi har en massa regionala regelverk innebär det svårigheter för rederierna att uppfylla alla dem. Det är inte en önskvärd utveckling med regionala bestämmelser. Jag understryker helt en global reglering inom sjöfarten, men när vi arbetar på den europeiska nivån vill vi säkerställa och uppfylla IMO:s regelverk fullt ut. Vi verifierar att medlemsstaterna och myndigheterna uppfyller alla resolutioner från IMO och direktiv från EU.