Johan Källsson.

Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Folk/företag | Tank

Generationsskifte på Erik Thun

Johan Källsson tar över vd-stolen på Erik Thun AB efter Anders Källsson. 

Beslutet är, enligt rederiet, fattat som ett led i processen att lämna över ansvaret till nästa generation i familjen. Johan Källsson är brorson till Anders Källsson. Koncernledningsgruppen kommer därmed att bestå av Johan Källsson, Henrik Källsson samt ekonomichef Agne Axelsson.

Helhetsansvar

Johan Källsson kommer att ha ett helhetsansvar för verksamheten samt fokusera på frågor relaterade till organisationsutveckling och personal liksom externa kontakter inom näringsliv och politik. Henrik Källsson fortsätter som vice vd och kommer att vara ansvarig för kommersiella och operativa frågor inom shippingverksamheten liksom teknik och utveckling av nya fartyg.

– Vi ser fram emot att som tredje generation gemensamt få axla ansvaret och vi känner oss i all ödmjukhet så redo som vi kan med de år vi redan har som aktiva i företaget. Johan och jag gläds över att få göra detta tillsammans i en spännande tid med många nybyggen av klimatsmarta fartyg , säger Henrik Källsson.

Samsyn 

Johan Källsson fyller i:

– Vi har jobbat länge med detta i sikte. Henrik och jag har en samsyn omkring verksamheten som gör att vi kompletterar varandra väl. Vi är tacksamma för förtroendet och glada för möjligheten att tillsammans ta företaget vidare och fortsätta vara en hållbar svensk partner över generationer.

”Tiden är mogen”

Koncernens inriktning och verksamhet kommer, enligt rederiet, att vara densamma även under det nya ledarskapet, där affärsplanen som togs fram under 2018 är vägledande för det dagliga arbetet. Anders Källsson, som behåller sin plats i styrelsen, kommer att arbeta deltid framöver och fungera som mentor åt koncernledningen. 

– Min bedömning är att tiden är mogen för nästa generation att ta över huvudansvaret och jag ser framemot att, efter många år i bolaget, få mer fritid samtidigt som jag naturligtvis fortsatt kommer att dela med mig av mina erfarenheter och den kunskap jag samlat på mig genom alla år jag verkat inom shipping, säger Anders Källsson.