Fotograf: Gasum

Kategori: Tank

Björneborg vann kampen om LNG-terminal

Energibolaget Gasum har valt att placera sin första importterminal för LNG i Björneborg.

Det blir djuphamnen Tahkoluoto utanför Björneborg som får Finlands första importterminal för LNG. Gasum planerar att bygga en terminal med kapacitet för 30.000 kubikmeter.

Gasum uppger att terminalen ska betjäna hela kuststräckan mellan Hangö och Karleby. Slutgiltigt beslut om investeringen har inte ännu tagits. Gasum har från arbets- och näringsministeriet ansökt om investeringsstöd. Målsättningen är att terminalen skulle vara färdig under hösten 2016.

Gasum betonar också att man inte heller helt har övergett sina tidigare planer på en LNG-terminal i Åbo, trots att besvär om ändringen i planen har lämnats in till Åbo förvaltningsdomstol. Detta försenade tidtabellen och innebar att Gasum valde att bygga den första terminalen i Björneborg istället.

Utredning fortsätter

Även utredningarna för att finna en kompromisslösning för en gemensam finsk-estnisk LNG-terminal vid Finska viken fortsätter. Finska staten, estniska staten, Gasum och de estniska bolagen AS EG Võrguteenus och AS Alexela Energia har kommit överens om att gå vidare med utredningen. Man utreder dessutom möjligheten att bygga en gasledning mellan länderna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.