”Gamla” Kystlink i konkurs – osäkert om Strömstadstrafik för ”Nya” Kystlink

Kystlink, som separerades från det rekonstruerade bolaget Nye Kystlink i slutet av förra året, har försatts i konkurs med skulder omkring NOK 55 miljoner, varav knappt NOK 1 miljon i skatteskulder. Samtidigt är det osäkert om Nye Kystlink, som ägs av Taubåtkompaniet, kan börja anlöpa Strömstad med färjan ”Pride of Telemark” till sommarsäsongen. De arbeten som måste genomföras, som förstärkning av kajen och bygge av ett tullhus, har inte inletts ännu.