Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Färjetrafik

Galaxy får lettisk flagg

Tallink Grupp har beslutat att flagga om Galaxy till lettisk flagg. Flaggskiftet ska ske i mitten av april.  

Beslutet att byta från svensk till lettisk flagg på Galaxy togs under tisdagen och bekräftas av kommunikationsdirektör Katri Link.

– Ja det stämmer, säger hon till Sjöfartstidningen. Beslutet togs igår av bolagsstyrelsen.

Flaggskiftet kommer att ske den 18 april.

Flexibel flagg

Att valet föll på lettisk flagg förklarar Katri Link med att den ger mest flexibilitet.

– Om man ser till framtiden och de möjligheter och alternativ som finns för att använda fartyget, så ger den lettiska flaggan de mest flexibla villkoren för oss, säger hon. 

Galaxy lämnade linjen Stockholm–Åland–Åbo i september förra året och är sedan dess uthyrd till Nederländerna där hon enligt rederiet används som tillfälligt boende för asylsökande. I samband med detta varslades 265 personer i den svenska besättningen om uppsägning. 

Fartygets nuvarande charterkontrakt löper ut den 20 april.

– Vad som ska hända efter den 20 april diskuteras och utarbetas just nu, säger Katri Link. 

I en kommentar till sin ekonomiska rapport för 2022 skriver Tallink Grupp att charteravtal som dessa sannolikt kommer att fortsätta ingå i bolagets planer för riskminskning under överskådlig framtid.