GAC köper finsk fartygsagent

GAC Group köper den stora finska fartygsagenten John Nurminen Navis Oy, JNN, som hanterar omkring 3.000 fartygsanlöp i finska hamnar årligen. Bolaget är starkt inom kemtank, tank, torrbulk och kryssning och får efter uppköpet namnet GAC-Nurminen Navis Oy. JNN grundades 1886 i Rauma.