Trafikverket har beslutat att tilldela ekobonus till fyra olika sjöfartsprojekt.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Inlandssjöfart | Miljö

Fyra projekt har tilldelats ekobonus

AB Rederi Gotland, Wallenius Marine AB, IW Line Rederi AB och AB Flivik Shipping är de fyra aktörer som får dela på närmare 100 miljoner kronor när Trafikverket beslutat om årets ekobonuspengar.

Satsningen på ekobonus handlar om en miljökompensation för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart. Miljökompensationen riktar sig till redare och ska stimulera till nya sjötransportupplägg och förbättringar i befintliga sjötransportupplägg.

Syftet är att avlasta det svenska vägnätet och minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser.

Får dela på närmare 100 miljoner

Under fredagen stod det klart vilka fyra aktörer som får dela på de 94,5 miljoner kronor som Trafikverket hade att fördela. 

Störst andel fick AB Rederi Gotland för satsningen på en ny färjelinje mellan Nynäshamn och Rostock. Rederiet tilldelas 74,2 miljoner kronor för satsningen som går under arbetsnamnet Hansalinjen.

Näst mest pengar fick rederiet IW Line Rederi AB, vilka fick 12,6 miljoner kronor för en satsning på överflyttning av gods från väg till sjöfart mellan Norrköping och Kapellskär. Därefter fick Wallenius Marine AB tilldelat 6,6 miljoner kronor för ett projekt som handlar om överflyttning från väg till sjöfart i Mälardalen. Sista rederi att få pengar är AB Flivik Shipping som fick drygt en miljon kronor för överflyttning av gods från väg till sjöfart i Kalmar/Köpenhamnsområdet.

Ekobonusen har förlängts

Det var i november 2018 som regeringen beslutade om att införa ekobonus för sjöfarten efter godkännande från EU med totalt 50 miljoner kronor per år fram till år 2020. Under år 2020 förlängdes stödet med ytterligare två år.

– Ekobonusen bidrar till att minska utsläppen inom transportsektorn och avlasta vägnätet. Det är ett viktigt arbete och en del i den omställning som branschen måste göra. Därför förlänger regeringen nu stödet till och med 2022, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth i samband med förlängningen.

Totalt fick Trafikverket in fem ansökningar när årets ansökningstid gick ut den 25 januari 2021. En av dem kunde inte beviljas stöd eftersom det bedömdes ha en lägre miljöeffekt för sitt transportupplägg jämfört med en annan sökande för samma sträcka.