Göteborgs hamn.

Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Säkerhet

Fyra av sex hamnar har ökat sin säkerhet

Fyra av Sveriges sex största hamnar har ökat sin fokus på säkerhet. Det visar en enkät från SVT.

– Vi är väldigt observanta på Ukrainasituationen och det som målas upp som en hotbild nu när Sverige har skrivit på en Nato-ansökan, säger Thomas Fransson, hamnskyddschef i Göteborgs hamn, till SVT Väst.

SVT har skickat en enkät till Sveriges sex största hamnar: Göteborgs hamn, Trelleborgs hamn, Stockholms hamnar, Helsingborgs hamn, Luleå hamn, och hamnen i Malmö (CMP). 

NOA och Transportstyrelsen avgör

Vilken skyddsnivå som ska gälla i hamnarna nationellt bestäms av Polisens nationella operativa avdelning, NOA, tillsammans med Transportstyrelsen, och skyddet ligger enligt SVT nu på den lägsta av tre nivåer. Men fyra av Sveriges sex största hamnar svarar i enkäten att de själva har valt att öka fokuset på säkerhet.

I Göteborgs hamn har säkerhetsarbetet skärpts sedan invasionen av Ukraina. I Trelleborg och Luleå har hamnarna sedan en längre tid ett ökat fokus på säkerhet, medan hamnbolaget CMP i Malmö enligt svar till SVT har skärpt fokus på “säkerhet, cyberattacker och onormala aktiviteter”. 

Stockholms och Helsingborgs hamnar uppger i SVT:s enkät att man kontinuerligt jobbar med säkerhet, men vill inte ge närmare kommentarer.

Ökning av riskobservationer

Två av hamnarna – Göteborg och Luleå – ser en ökning av så kallade riskobservationer sedan kriget i Ukraina bröt ut. Det kan exempelvis handla om iakttagelser av drönare eller av personer som uppehållit sig på platser som avvikit från det normala.

– Nu märker man att både allmänhet, anställda och de som jobbar i våra terminaler har en benägenhet rapportera in fler saker, säger Thomas Fransson, till SVT Väst.