Kategori: Tank | Ekonomi

Furetank startar charteringbolag

Furetank på Donsö startar ett charterbolag i Göteborg under namnet Furetank Chartering Sweden AB. Det nya bolaget ska ta hand om alla kommersiella aktiviteter för rederierna Furetank, Älvtank, Nolsö Shipping och Northern Shippings fartyg. De sammanlagt åtta produkttankfartygen på mellan 13.000 dwt och 17.500 dwt har tidigare skötts kommersiellt av Milestone Maritime AS i Danmark – ett bolag med kopplingar till Furetank och Älvtank som sträcker sig tillbaka till 1980-talet.

– Vi har redan Milestone i Danmark men det här ger oss chansen att utvecklas ännu mera, säger Lars Höglund, Furetanks vd.

Det nya bolaget i Göteborg ska enligt moderbolaget Furetank jobba nära och integrerat med Milestone, men det kommer att dela lokaler med Thun Tankers på Kronhusgatan 7 i centrala Göteborg. Furetank Chartering drar igång verksamheten från och med januari och har fem anställda, alla med erfarenhet från branschen.

– De fyra killarna kommer alla från Broström och tjejen kommer från Grieg i Norge.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.