Furetank etablerar ett simulatorkomplex i sina gamla lokaler på Donsö.

Fotograf: Furetank

Kategori: Utbildning

Furetank skapar simulatorcenter på Donsö

Efter att Furetank flyttat till nytt kontor i Långedrag kommer de nu att omvandla sitt tidigare kontor på Donsö till ett maritimt utbildningscentrum med avancerade fartygssimulatorer för träning, tester och certifiering. 

Redan till sommaren 2023 kommer det nya utbildningscentrat att slå upp sina portar på Donsö, det för hela sjöfartsklustret på Donsö samt för andra externa aktörer. Det meddelar rederiet i ett pressmeddelande under måndagen. I samband med att rederiet flyttade sitt huvudkontor från Donsö till nybyggda lokaler på Hinsholmen i Långedrag i Göteborg, såg Furetank möjligheten att göra om det tidigare huvudkontoret till ett utbildningscenter för rederierna på Donsö.

Simulatorkomplex med senaste tekniken

Planen är att etablera ett skeppssimulatorkomplex som enligt rederiet kommer att utrustas med den mest sofistikerade tekniken på marknaden. Centret kommer att öppnas för såväl öns kluster av rederier som andra externa parter.

– Furetank har beställt en lång rad nybyggda fartyg som ska levereras under de kommande åren. Att bemanna dessa fartyg är en stor utmaning och situationen är densamma för många av våra rederikollegor på Donsö. Bristen på tillgång till simulatormiljöer har varit en flaskhals för oss. Det här lättillgängliga utbildningscentret blir ett positivt bidrag till svensk sjöfart, säger Jonas Gunnarsson, personalchef på Furetank i pressmeddelandet.

  • Överblick över simulatorkomplexet. Bild: Furetank
  • Simulator maskin. Bild: Furetank
  • Furetanks kontor på Donsö. Bild: Furetank
  • Furetank etablerar ett simulatorkomplex i sina gamla lokaler på Donsö.

Plats för 14 elever

Det nya simulatorkomplexet är designat av Wärtsilä och kommer att kunna rymma 14 elever åt gången. Furetanks tänkta koncept är att kombinera fysiska simuleringsmiljöer med virtual, augmented och mixed reality-applikationer. Rederiet skriver i pressmeddelandet att teknikerna tillsammans skapar mycket realistiska inlärningsmiljöer för exempelvis navigering, manövrering, eco-driving, dockning, lasthantering, säkerhetsprocedurer och användning av ny fartygsteknik, så som landströmsanslutning och LNG/LBG-bunkring.

Utrustningen inkluderar en klass A-brygga i full storlek, med elva lodrätt monterade 75” skärmar som ger ett 240 graders horisontellt synfält. Dessutom byggs en VR-brygga, TUG-simulator och maskinrumssimulator.

Möjlighet till distansutbildning

En multiplayer-funktion möjliggör enligt rederiet interaktion mellan kapten/pilot och brygga/maskinrum för träning i de kommunikationsfärdigheter som krävs i skarpa lägen. En lösning för molnsimulering gör det även möjligt att ansluta till andra träningscenter och utföra gemensamma övningar på distans.

– Vi kan simulera 50 fartygsmodeller, allt från lotsbåtar och kryssningsfartyg till tankfartyg och bogserbåtar. Du kan navigera över 40 farleder och gå in i hamnarna i Göteborg, Rotterdam och Oslofjorden bland annat. Vi kan också simulera framfart på istäckt hav eller stora vågor. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad rederierna kan göra i den här simulatorn, säger Jonas Gunnarsson i pressmeddelandet.