Fotograf: Furetank

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Fure Ven levererad till Furetank

Furetank har tagit leverans av Fure Ven, det näst sista fartyget i den serie av produkttankers som beställdes av rederier i Gothia Tanker Alliance.

Donsörederiet Furetank har nu tagit leverans av produkttankern Fure Ven som är det femte fartyget i en serie om sex som beställts av några av rederierna i Gothia Tanker Alliance. Ceremonin skedde på plats i Shanghai på varvet Avic Dingheng.

Furetanks tredje

Fure Ven är på 16.300 dwt och är det tredje och sista fartyget i serien som levereras till Furetank (läs om de tidigare två här och här). Tidigare har Thun Tankers tagit leverans av ett fartyg och Älvtank har tagit leverans av ett fartyg samtidigt som det sista fartyget i serien också kommer tillhöra dem.

Liksom de andra fartygen i serien får även Fure Ven svensk flagg.