Fripassagerare greps i Göteborg

I samband med anlöpet i Göteborgs hamn då Atlantic Conveyor skulle lämna av fripassagerare till polisen (se annan notis i detta nyhetsbrev) råkade man otroligt nog ut för en ny incident med presumtiva fripassagerare.Säkerhetspersonal kunde gripa två albanska medborgare som försökte ta sig ombord på ACL-fartyget.– Vi grep dem på landgången och tillkallade polis, säger Thomas Fransson, säkerhetschef vid Göteborgs Hamn.Männen hade tagit sig över skalskyddet, stängslet, och förklätt sig med så kallade varselkläder. Den ene var iklädd en jacka från ett bussbolag som opererar på området medan den andre hade kläder från Göteborgs Hamn. Enligt Thomas Fransson så tyder den interna utredningen på att fripassagerarna agerat på egen hand.– Varselkläder från Göteborgs Hamn är lätta att få tag på och de har förmodligen lyckats hitta en svag punkt på skalskyddet. Vi har nu åtgärdat detta.Göteborgs Hamn har nu förstärkt säkerhetsåtgärderna i samråd med ACL, detta omfattar tekniska åtgärder, ökad genomsökning av gods och ändrade bevakningsrutiner.– Att någon tar sig in i hamnen och försöker ta sig ombord ska förstås inte få hända, men det är omöjligt att kunna skydda sig till 100 procent. Vi pratar om en väldigt stor anläggning.Hamnen har investerat runt 20 miljoner de senaste tre åren på förbättring av det en mil långa stängslet. Skalskyddet har nu full elektrifiering och larm. Enligt Thomas Fransson är detta det första bekräftade fallet på 25 månader där obehöriga har tagit sig in på terminalområdet och försökt komma ombord på ett fartyg.– I fjol hade vid sex incidenter med fripassagerare i Göteborgs Hamn, samtliga hade kommit ombord i utländska hamnar. Vid sådana här fall kontaktas alltid polis.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.