Frigiven besättningsman talar ut

Den besättningsman som evakuerades från det kapade tankfartyget Hannibal II utanför Somalia talar nu ut.– Jag är oerhört glad över att vara fri och i säkerhet. Jag vill tacka besättningarna på Pattani och Hamburg för att ha räddat mig, säger han till EU Navfor.Mannen beskriver också livet ombord på det kapade fartyget.– Vi hölls på bryggan hela tiden. De enda möjligheterna att röra sig någon annanstans på fartyget var de få minuter vi tilläts att gå att äta. För det mesta fick vi ris och fisk.Besättningsmannen har också ringt sin mamma. Enligt EU Navfor är mannen den ende gisslan på ett kapat fartyg som släppts utan att en lösensumma begärts.Den tunisiske befälhavaren på Hannibal II kontaktade myndigheterna den 16 december om besättningsmannens tillstånd och meddelade att han nått ett avtal med piraterna om att mannen i fråga skulle överföras till ett militärfartyg för akutvård. Ett thailändskt örlogsfartyg som befann sig i närheten plockade över besättningsmannen, denne överfördes sedan till EU Navfors örlogsfartyg FGS Hamburg som visade sig ha bättre medicinsk utrustning.Besättningsmannen befinner sig nu på Bouffardsjukhuset i Djibouti där han behandlas för en misstänkt blindtarmsinflammation.Det Panamaflaggade kem- och produkttankfartyget Hannibal II kapades den 11 november 860 sjömil öster om Afrikas horn. Fartyget har en besättning på 31 personer varav 23 tunisier, fyra filippinare, en georgier, en kroat, en ryss och en marockan. Fartyget är lastat med vegetabiliska oljor och var på väg från Malaysia till Suez, Egypten, när pirater bordade fartyget. Hannibal II, 24.105 ton dödvikt, är byggd 1983 och ägs av tunisiska Gabes Marine Tankers.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.