Fotograf: Privat

Kategori: Specialfartyg

Frej och Atle i karantän

Ett par hundra meter utanför kaj i Luleå ligger isbrytarna Frej och Atle med besättningar i ”karantän”. Allt för att undvika att coronasmitta ska sätta stopp för isbrytningen.

När allvaret med coronasmittan blev allt mer uppenbart i mars och regeringen beslutade om inskränkningar vad gäller allmänna sammankomster började Sjöfartsverket på allvar att fundera över hur situationen kunde påverka isbrytningen. För att undvika smitta ombord på något av fartygen och säkra tillgången på smittfri besättning beslutade isbrytarledningen, i dialog med det managementbolag som driver isbrytarna, Viking Supply Ships (VSS), att sätta två av fartygen, Frej och Atle, i en sorts ”karantän”. Där ska besättningarna vistas två veckor i isolering innan de kan komma ifråga för att avlösa besättningen på Ymer, den isbrytare som är verksam tills säsongen är över.

Jobbar med andra uppgifter

Så nu ligger de två utslussningsfartygen ett par hundra meter från kaj i Luleå. Besättningarna ombord jobbar under tiden med andra uppgifter än isbrytning.

– Atle är formellt sett fortfarande på isbrytning så hon kommer att bistå om det blir behov för Luleå. Ymer ligger uppe vid Karlsborg, det är där vi i nuläget har ett assistansbehov, säger Amund Lindberg, driftsledare på Sjöfartsverkets isbrytarledning.

– Oavsett situationen så har vi ett uppdrag. Isbrytning är en av Sjöfartsverkets kärnverksamheter och utifrån det perspektivet så är vi måna om att kunna leverera isbrytning och minimera riskerna för att få smitta ombord. Och det ska vi kunna göra tills isen är borta, vilket vi tror är om cirka tre veckor, tillägger han.

Ombord på isbrytaren Ymer når Sjöfartstidningen befälhavaren Steve Pennonen. Törnarna har blivit längre på grund av coronaviruset eftersom Frej och Atle används som karantänsfartyg. Personal kan endast slussas ombord var fjortonde dag, berättar han.

Ser positivt på situationen

– Normalt tjänstgör vi 2–4 veckor ombord, och jag är planerad att mönstra av efter 6 veckor om allt går bra. Min avlösare befinner sig på Atle.

– Det är bra stämning ombord och besättningen är väl medvetna om varför det har blivit längre tjänstgöringsperioder. Vi försöker se positivt på den uppkomna situationen, för här i isfältet är det en coronafri miljö till skillnad från exempelvis Stockholm. Vi har det bra ombord och tar ut extra ledighet i sommar istället, säger Steve Pennonen.

Innan Ymer tar ombord ny besättning säkerställer man att de är friska genom att de får fylla i en hälsodeklaration. För övrigt är det ingen större skillnad ombord, säger han.

– Vi följer den plan som rederiet tagit fram angående coronavirus. Där har det lagts vikt på utökade hygienåtgärder.

– Vi assisterar ut ett fartyg från Karlsborg för tillfället och om några veckor har nog assistansbehovet på svensk sida upphört.