Fotograf: Kasper Dudzik / Trafikverket

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Från hamn till hamn tvärs över land

Ännu en tågpendel tvärs över land till Göteborgs Hamn och APM Terminals har startat. Det är den 26:e tågpendeln till APM Terminals.

En gång i veckan ska ett 30-tal containrar med i huvudsak bilkomponenter fraktas med järnväg från Karlshamn till Göteborg. APM Terminals uppger att transporterna idag sker med 30 lastbilar varje vecka och att det därför blir en vinst för miljön att köra godset på järnväg istället.

– Vi arbetar hela tiden på att utveckla nätverket av järnvägspendlar för att kunna erbjuda effektiva transporter till och från Göteborg för det svenska och norska näringslivet. Med pendeln till Karlshamn får vi en effektiv transportlösning till och från sydöstra Sverige och näringslivet i det området, säger Hans Gutsch, affärsutvecklare på APM Terminals.

I Sjöfartstidningen nummer 5 i år finns ett stort reportage om hamnarna i Blekinge och hur de hade hoppats på att öka sina containervolymer.