Fortsatt motvind för SRAB

Tank- och torrlastrederiet SRAB Shipping fortsätter sin tuffa resa, rörelseresultatet under det fjärde kvartalet landade på -8 miljoner, jämfört med -5,1 miljoner motsvarande period i fjol efter en omsättning på 20,2 miljoner, upp med 4,1 miljoner. Timecharterkontrakten med Herning Shipping om Nordic Victory och Nordic Glory upphörde under kvartalet och SRABs samtliga tre kemikalietankers opererar nu på spotmarknaden. Nordic Victory dockades och utförde sin första 5-års klassning under december månad, och var därför ”off-hire” under två veckor.Omsättningen för helåret skrevs till 71,7 miljoner, jämfört med 70,4 miljoner 2010. Resultatet efter skatt var -16,6 miljoner, jämfört med -123,6 miljoner 2010. Rörelseresultatet var 0,6 miljoner, jämfört med -102,2 miljoner föregående år. Under året minskade bolaget sin nettoskuld från -341,3 miljoner till 308,8 miljoner. I januari 2011 såldes två av torrlastfartygen vilket innebar en bokföringsmässig förlust men ett positivt kassatillskott. Försäljningslikviden kunde användas för att amortera samtliga banklån.I sin bokslutskommuniké för 2011 skriver rederiet:”Marknaden för mindre produkt- och kemikalietankers har under 2011 varit fortsatt svag. Den milda hösten har dessutom inneburit att fraktnivåerna under fjärde kvartalet legat klart lägre än motsvarande period i fjol. Som ett led i att minska kostnaderna för drift och underhåll av bolagets fartyg gjordes under hösten en upphandling av tekniskt management och bemanning av fartygen. Ett beslut togs att byta leverantör av dessa tjänster och ett samarbetsavtal har ingåtts med det turkiska management-bolaget Chemfleet. I slutet av november övertog Chemfleet ansvaret för M/T Nordic Victory medan de två övriga fartygen övertogs efter årsskiftet. I samband med övertagandet har fartygen bytt flagg från Portugisisk till Malta flagg.”Rederiets huvudägare diskuterar nu vilka förutsättningar som finns för att driva rederiet vidare.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.