Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Forskning | Container | RoRo

Fortsatt liv för MonaLisa

Sjöfartsverket har tagit initiativ till en fortsättning på MonaLisa-projektet. EU väntas säga ja till det nya projektet MonaLisa 2.0 senare i sommar. 

Enligt Magnus Sundström, projektledare för MonaLisa, skickade man in ansökan om det nya projektet MonaLisa 2.0 till EU-kommissionens TEN-T-program så sent som på tisdagen. 

– Vi får besked om finansieringen i juli men utgår från att vi får klartecken. Tanken är att vi ska utöka det pågående MonaLisa-projektet och bredda det till att omfatta hela EU. 

Använder flygets teknik 

Målet med MonaLisa 2.0-projektet – som i likhet med sin MonaLisa-föregångare också ska ledas av Sjöfartsverket – är bland annat att vidareutveckla Sea Traffic Management-konceptet, som bygger på en dynamisk och proaktiv ruttplanering och är en maritim version av flygets trafikledningskoncept SESAR. Med hjälp av modern teknik och realtidsdata samt nya metoder för utbyte av uppgifter mellan fartyg är det tänkt att man ska ta sjöfarten in i framtiden. 

– Vi återanvänder resultat och erfarenheter från flyget och deras trafikledning för att på så sätt effektivisera informationshanteringen för sjöfarten. Därigenom kommer vi till exempel att öka möjligheterna för fartygen att ankomma i rätt tid till sina destinationer, säger Magnus Sundström.  

Sverige i täten

Att det är just Sjöfartsverket som leder MonaLisa-projekten beror enligt Magnus Sundström bland annat på Sveriges starka traditioner inom sjösäkerhet. Inte minst var det i Sverige som lokaliseringsssystemet AIS skapades. 

– Att leda ett projekt som syftar till att effektivisera sjöfarten, höja sjösäkerheten och bidra till att skapa ett hållbart transportsystem är något vi på Sjöfartsverket är mycket stolta över, säger Magnus Sundström.

Många partners

Internationella organisationer och företag har visat stort intresse för projektet. Partnerskapet för MonaLisa 2.0 omfattar totalt 30 partners. Det handlar om myndigheter, representanter från det privata näringslivet och universitet i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien, Malta, Grekland och Norge.

Projektet har en totalbudget på omkring EUR 24 miljoner och är tänkt att pågå till och med 2015. 

– Förhoppningen är sedan att det också blir en MonaLisa 3.0, säger Magnus Sundström.