Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Hamn/Logistik

Fortsatt förlust men klar förbättring för Trans

Förlusterna fortsätter för Rederi AB Transatlantic som redovisar ett resultat efter skatt för första halvåret i år på minus 199 miljoner kronor. Effektiviseringsåtgärderna börjar dock ge resultat och det är en förbättring med 57 miljoner kronor jämfört med de första sex månaderna förra året.

Framförallt går det tungt för affärsområdet Industrial Shipping som levererade ett operativt resultat på minus 103 miljoner, om än en förbättring jämfört med första halvåret 2012. Rederiet ser heller ingen större potential för förbättringar i den bedrövliga marknaden för resten av året.

Andra kvartalet blev en klar förbättring jämfört med såväl kvartalet innan och motsvarande kvartal förra året för offshoreverksamheten med ett operativt resultat på plus 17 miljoner. Halvåret slutade dock med en operativ förlust på 59 miljoner kronor. Det är dock en mer än halverad förlust jämfört med januari-juni 2012.

Nettomsättningen har minskat med över 200 miljoner kronor till strax över 1,5 miljard. De direkta resekostnaderna var nästan 200 miljoner kronor lägre och personalkostnaderna sjönk med strax över 50 miljoner jämfört med januari – juni 2012.

Fartygsförsäljning

Under perioden påbörjades försäljningen av fartyget TransEagle, byggt 2002 och på 16.600 ton dödvikt, en affär som avslutades i juli. Fartyget är sålt till VP Shipping på Cypern men seglar som Transund under lettisk flagg med Rix Shipmanagement i Riga som manager.

Rederiet har också beslutat sälja hamnterminalen i Västervik, en affär som dock kräver beslut vid en extra bolagsstämma. Då skall också styrelsens beslut om en nyemission på 150 miljoner under fjärde kvartalet godkännas. 

Förhandlingarna med bankerna för att säkra finansieringen fortsätter. Trans har inte lyckats uppfylla alla krav i de låneavtal som finns, men fått detta godkänt genom så kallade waivers av de långivande bankerna för andra kvartalet. 

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.