Fotograf: Henrik Ekberg

Kategori: Juridik | Hamn/Logistik

Hamnkonfliktens efterspel inte oväntat

Hamnarbetarförbundets stämningar mot APM Terminals i Arbetsdomstolen var en väntad utveckling för både fackförbundet och Sveriges Hamnar.

Trots det ingångna kollektivavtalet mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar fortsätter konflikten i Göteborgs containerterminal. Men nu råder fredsplikt, vilket gör att strejkvapnet bytts ut mot skadeståndskrav, i dessa fall på sammanlagt 500.000 kronor.

Den aktuella konflikten handlar i två fall om att APM Terminals (APMT) uppges ha infört schemaändringar i containerterminalen utan att ha förhandlat med Hamnarbetarförbundet.

Schemaförändringen innebär bland annat att nattarbetet i vissa fall ökar, liksom den genomsnittliga arbetstiden per vecka.

Den tredje stämningen är ett resultat av att APMT förändrat vilka som ska ingå i arbetslagen kring kranarna.

Inte förvånad

Hamnarbetarförbundets förbundsstyrelseledamot Erik Helgesson säger till Sjöfartstidningen att enligt det kollektivavtal de har skrivit under ska Hamnarbetarförbundet vara med och förhandla om sådana förändringar.

– Trots det har APMT bara förhandlat med Transportarbetarförbundet. Nu har de drivit konfliken ett steg längre än arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar gjort, som vi skrev kollektivavtalet med.

Men han är inte förvånad att konflikten fortgår även efter att Hamnarbetarförbundet fått sitt kollektivavtal.

– Vi var helt beredda på att APMT skulle fortsätta bråka. De har generellt en antifacklig hållning och i det här fallet skyller de på att vi inte har förstahandsavtalet, slår han fast.

APMT uttalar sig inte

APM Terminals vd Henrik Kristensen säger till Sjöfartstidningen att han inte vill uttala sig om konflikten innan Arbetsdomstolen avgjort ärendet.

Men Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, säger att även de förväntade sig den här utvecklingen.

– Vi har varit övertygade om att exakt det här skulle inträffa, så vi är inte förvånade. Jag tycker dessutom att det är bra att det prövas, även om vi är säkra på vår uppfattning kring rättsläget. Att tvister om kollektivavtal prövas i domstol är inget ovanligt.

Andrahandsavtal

Arbetsgivarsidans uppfattning om rättsläget bygger på den så kallade principen om andrahandsavtal, som innebär att det först tecknade avtalet med en viss yrkesgrupp har företräde framför det senare avtalet.

I det nu aktuella fallet har Transportarbetarförbundet förstahandsavtalet med Sveriges Hamnar. Det är även Hamnarbetarförbundet med på.

Förstärkt förhandlingsrätt

Men alltihop handlar om hur mycket inflytande förhandlingsrätten, som Hamnarbetarförbundet genom kollektivavtalet fått, egentligen ger. Genom kollektivavtalet Hamnarbetarförbundet skrev under, som har samma innehåll som Transportarbetarförbundets förstahandsavtal, har de fått en förstärkt förhandlingsrätt.

Bekräftar

Det bekräftar Sveriges Hamnars Joakim Ärlund också.

– Ett kollektivavtal i form av ett andrahandsavtal ger inte rätt att ingå lokala avtal men ger principiellt fler möjligheter till inflytande.

Betyder det att APMT alltså inte följde avtalet när de införde nya arbetstider utan att låta Hamnarbetarförbundet vara med och förhandla?

  Jo, de har följt kollektivavtalet, för en arbetsgivare måste inte förhandla bara för att det finns en förhandlingsrätt. Men i övrigt vill jag inte kommentera just det här fallet, säger han.

Ohederligt

Erik Helgesson går i detta överhuvudtaget inte i konflikt med Sveriges Hamnar utan enbart med APM Terminals:

– Jag har svårt att bli av med känslan att det är djupt ohederligt av APMT. Vi skulle naturligtvis aldrig ha skrivit på ett avtal som inte gav oss rätt att förhandla och delta i beslutsprocessen. Det som däremot sades var att vi inte ska skriva under lokala avtal.

Juridiskt ohållbart

Ett problem som dock involverar Sveriges Hamnar är Hamnarbetarförbundets inställning att första- och andrahandsavtal egentligen inte existerar – rent juridiskt.

– Varken förstahandsavtal eller andrahandsavtal är några rättsliga termer. Vårt avtal är precis lika mycket värt som Transports, säger Erik Helgesson.

Joakim Ärlund är av en annan uppfattning.

– Andrahandsavtal är absolut juridiskt legalt och det avtal Hamnarbetarförbundet har innebär att vi inte kommer att göra några lokala överenskommelser med dem någonstans i Sverige. Det sa vi när de skrev på och det vet de om.