Försummelse bakom två dödsfall på dansk tanker

Förlusten av två sjömän på tankern Orasila utanför den grönländska kusten i januari berodde på en serie olyckliga omständigheter, men den främsta orsaken till dödsfallen var att man underlåtit att använda rätt personlig skyddsutrustning under en lossningsoperation till sjöss. De två sjömännen, en styrman och en lättmatros, bemannade en arbetsbåt som bogserade en lastslang 800–900 meter in till land i tio graders kyla och moderata vindförhållanden, utan att ha överlevnadsdräkter och flytvästar. De var i stället klädda i termooveraller och tjocka vinterkängor. Detta gav inte tillräckligt skydd mot det kalla vattnet när arbetsbåten kapsejsade nära land. Att båten kapsejsade berodde på att slangen var säkrad för högt i båten i kombination med ett missförstånd i kommunikationerna mellan båten och tankern. Detta ledde till att slangen tajtade upp när arbetsbåten drog och kapsejsningen var ett faktum. Trots snabba insatser från såväl land som från Orasila hittades inte de båda männen förrän efter flera timmar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.