Fure Ven bunkrar LNG i Jacksonville, Florida.

Fotograf: Furetank

Kategori: Tank

Första utländska LNG-bunkringen i USA

Furetanks svenskflaggade tankfartyg Fure Ven har som första utlandsflaggade fartyg bunkrat LNG i USA.

Bunkringen utfördes i Jacksonville i Florida den 1 september som ett resultat av förberedande samarbete mellan Furetank, Eagle LNG och GAC Group. Fure Ven tog ombord 225 ton LNG innan hon i full last åter satte kurs mot Europa.

Lastade i New Orleans

Lars Höglund, vd på Furetank, säger till Sjöfartstidningen att Fure Ven lastade biodiesel för Preem i New Orleans.

– Vi körde på LNG hela resan över till New Orleans och även från New Orleans till Jacksonville. Nu är hon på väg hem och beräknas anlända till Arendal i Norge den 16 september.

LNG hela resan

Fure Ven kommer tack vare LNG-bunkringen i Jacksonville att köra på LNG hela rundresan från Europa till USA och tillbaka. Att LNG-bunkring blir möjlig på allt fler platser, inte minst i USA, är något som Lars Höglund noterar med glädje.

– Det visar att det är möjligt att bedriva ren sjöfart på ett mycket större område när infrastrukturen växer.

Andra gången

Fure Ven gjorde även i våras en resa över Atlanten. Då gick det emellertid inte att erhålla alla nödvändiga tillstånd för att bunkra LNG i New York på grund av coronasituationen, så för returresan bunkrades diesel.