Fotograf: Dockstavarvet

Kategori: Skeppsbyggnad | Regelverk

Första svenskbygget enligt nya regler

Lotsbåten Dithmarschen från Dockstavarvet är det första fartyget som byggts i Sverige enligt de harmoniserade EU-reglerna för inlandsjöfart.

Dithmarschen har klassats av Transportstyrelsen genom DNV-GL för Zon 2 med ett så kallat gemenskapscertifikat för inlandsjöfart. Efter färdigställandet fördes fartyget av Dockstavarvet under svensk flagg till Tyskland för ytterligare besiktning för det tyska tilläggsområdet ”Zone 2 See”. Besiktningen utfördes av ZSUK (Zentrale Schiffsuntersuchungkommission), tillsynsmyndigheten för inlandssjöfart i Tyskland.

Två fartyg

Nybygget är det första i en serie på två. Dithmarschen överläts till den tyska sjöfartsmyndigheten Generaldirektion fur Wasserstrassen und Schifffahrt i Brunsbüttel den 15 December 2017. Systerbåten får namnet Steinburg och levereras i maj 2018.

De två lotsbåtarna ersätter tre äldre enheter och kommer att operera från Brunsbüttel vid Elbe för att betjäna trafiken på Hamburg och Kielkanalen.

Samarbete med FKAB

Förprojekteringen utfördes av beställaren i samarbete med SVA i Potsdam. All konstruktion har därefter gjorts av varvet med FKAB som underleverantör. Huvuddimensionerna är 27,6 meter längd, 7 meter bredd och 2,6 meter djupgående vid fullastdeplacement på 120 ton.

En mer ingående presentation av Dithmarschen publiceras i Sjöfartstidningen nummer 1/2017.