Tallinks färja Romantika på ingång till Stockholm.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Första kvartalsvinsten efter krisen för Tallink

Det tredje kvartalet 2021 slutade med en oreviderad nettovinst på 5,5 miljoner euro för Tallink Grupp. Det är första gången sedan starten av pandemin som bolaget redovisat en kvartalsvinst.

Enligt ett pressmeddelande under torsdagen ökade Tallink Grupps oreviderade intäkter för tredje kvartalet 2021 med 18,6 procent jämfört med samma period 2020 och uppgick till 170,5 miljoner euro. Det har gett bolaget en oreviderad nettovinst på 5,5 miljoner euro under det tredje kvartalet 2021.

Bara ett upplagt fartyg

Enligt Tallink Grupp är de största orsakerna till intäktsökningen en ökad restaurang- och butiksförsäljning ombord på fartygen, samt ökade biljettintäkter och charterintäkter.

– Kvartalsresultatet höjdes på grund av återöppning av några linjer sedan pandemins början i mars 2020 och kortsiktiga charteravtal för två av våra fartyg. För första gången sedan våren 2020 hade vi bara ett fartyg stilla och alla andra i drift, vilket har inneburit intäkter, men viktigast av allt – arbete för våra medarbetare, vars antal i slutet av tredje kvartalet i år uppgick till drygt 4.500, säger Tallink Grupps vd Paavo Nõgene i pressmeddelandet.

Flaggar för tuff vinter

Under det tredje kvartalet 2021 stärkte Tallink Grupp sin likviditetsposition genom att ta lån från Nordiska Investeringsbanken och genomföra ytterligare en aktieemission för att säkra nytt kapital och hade den sista september 2021 en total likviditetsbuffert på 252,5 miljoner euro (115,0 miljoner euro den 30 september 2020).

Men trots den positiva nyheten om ett vinstgivande tredje kvartal 2021, flaggade Paavo Nõgene för fortsatta tuffa tider under vintern. Inte minst med tanke fortsatta problem med smittspridningen i både Estland och Lettland i kombination med en utmanande arbetsmarknad och höga bränslepriser.

– Att ta lån och vår aktieemission har därför varit avgörande för bolagets långsiktiga hållbarhet och för att bolaget ska vara väl förberett för de tuffa vintermånaderna och lågsäsongen som väntar. Vi är fortsatt hoppfulla om att senvåren och försommaren 2022 kommer att visa på en positiv utveckling och vi räknar med att se en markant ökning av antalet passagerare då, säger han i pressmeddelandet.

Fortsatta förluster över året

Under de första nio månaderna av 2021 minskade koncernens oreviderade intäkter med 14,7 procent jämfört med samma period 2020 och uppgick till 310,3 miljoner euro. Oreviderad EBITDA för de första nio månaderna var 33,2 miljoner euro (6,9 miljoner euro 2020) och den oreviderade nettoförlusten var 53,2 miljoner euro (förlust på 81,5 miljoner euro 2020).