Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik

Förslag om ytterligare lättnader för sjöfarten

Regeringen föreslår ytterligare regellättnader för att underlätta för sjöfarten under coronapandemin.

Regellättnaderna innebär att tillsyn av fartyg och service av fartygsutrustning som annars ska ske senast den 1 september 2020, ska få anstå i 6 månader. Det betyder att rederier kan fortsätta att använda fartyg och utrustning som annars skulle ha behövt genomgå tillsyn.

Får göra undantag

Regeringen föreslår också att rederierna vid synnerliga skäl ska få göra enskilda undantag från kraven på viss behörighet eller specialbehörighet för befälhavare och teknisk chef i samtliga fartområden.

– Nu fortsätter vi förenkla för sjöfarten. Med ytterligare regellättnader blir det lättare för sjöfarten att klara de utmaningar som pandemin innebär. Sverige behöver en stark sjöfart, för både personresor och export, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

En del i arbetet

Besluten om ytterligare regellättnader för sjöfarten med anledning av covid-19 är enligt regeringen ännu en del i arbetet att se till att varken företag eller löntagare lämnas i sticket i den pandemi som råder.