Fotograf: Nordea

Kategori: Ekonomi | Container | Fartygsaffärer

Försiktigt positivt från Nordea

Kreditkvaliteten för sjöfarten fortsätter att förbättras. Det skriver Nordea i sin senaste kvartalsrapport, där man särskilt noterar att bankernas vilja att bevilja lån till ”starkare rederier” har ökat.  

Trots att Nordeas senaste kvartalsrapport totalt sett bedöms vara svagare än väntat finns det vissa ljusglimtar för sjöfarten. I rapporten för årets tredje kvartal skriver vd Christian Clausen inledningsvis att kreditkvaliteten totalt sett fortsätter att förbättras, ”särskilt inom sjöfart” och att man ”räknar med en fortsatt förbättring de närmaste åren”. 

”Stabil aktivitet”

Uttryckt i siffror landade rörelseresultatet för sektorn ”Shipping, Offshore & Oil Services” för det tredje kvartalet på EUR 55 miljoner, vilket kan jämföras med EUR 38 miljoner för det tredje kvartalet 2012. Samtidigt uppgick intäkterna till EUR 91 miljoner, som därmed har minskat från samma period förra året då intäkterna uppgick till EUR 110 miljoner. 

I rapporten skriver man sammanfattningsvis att ”aktiviteten inom offshore- och oljeservicesektorn var stabil, till följd av fortsatt stora investeringar i prospektering och produktion världen över”.   

Något bättre siffror

När det gäller kreditförlusterna, som länge varit höga för Nordea genom dess engagemang i Danmark och dess sjöfartsnäring, så visade man under årets tredje kvartal upp något bättre siffror än under det förra kvartalet. Uttryckt i siffror uppgick kreditförlustavsättningarna under det tredje kvartalet till EUR 20 miljoner, vilket kan jämföras med det förra kvartalets kreditförlustavsättningar på EUR 34 miljoner. Jämfört med tredje kvartalet 2012 blir skillnaden ännu större – då uppgick kreditförlustavsättningarna till EUR 54 miljoner.    

Vidare skriver man om sjöfarten att tanker- och torrlastmarknaden var fortsatt svag under tredje kvartalet, vilket man anser främst beror på överkapacitet. Man noterar dock att fraktraterna för torrlastfartyg har förbättrats och lägger till att ”2013 är det sista året för leveranser av nya större fartyg, vilket innebär att marknaden borde stabiliseras på medellång sikt”. 

Ökat intresse

I rapporten uppger man visserligen att ”de låga fraktraterna i vissa segment fick värdet på aäkerheterna att falla ytterligare”, vilket har lett till nya kreditförlustavsättningar. Man poängterar dock att avsättningarna har sjunkit under tre kvartal i rad och avslutar analysen om sjöfarten tämligen positivt:

”Under kvartalet noterade vi ett ökat intresse för sjöfartstillgångar. Tillgången till kapital har förbättrats och bankernas vilja att återigen bevilja lån till de starkare rederierna har ökat.”