Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart

ForSea går vidare med hållbarhetsarbete

Arbetet med minskade utsläpp fortsätter inom färjerederiet ForSea även efter introduktionen av batteridrift på två av färjorna i trafik mellan Helsingborg och Helsingör.

Övergången till batteridrift på ForSeas färjor Aurora och Tycho Brahe har fått mycket uppmärksamhet. Bland annat tog rederiet i slutet av juni emot pris i Rotterdam på Electric & Hybrid Marine World Expo 2019 inom kategorin Hybrid Propulsion System of the Year, som är en av utmärkelserna inom årliga Electric & Hybrid Marine Awards.

Reducerar CO2-utsläpp

Enligt ForSea minskas koldioxidutsläppen vid full batteridrift med ungefär 65 procent eller motsvarande 23.000 ton koldioxid per år.

– Självklar är vi stolta över batteriprojektet som hjälper oss att nå vårt viktigaste mål om noll utsläpp i färjetrafiken. Jag är också stolt över att vi fått en så fin respons internt i företaget. Många vill vara med och bidra med egna insatser på den hållbarhetsresa vi gör tillsammans, säger Jan Bagger, Head of Safety & Environment inom ForSea, i ett pressmeddelande.

Tar sikte på nya åtgärder

ForSea uppger att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela företaget och att man nu tar sikte på allt från energibesparingar och avfallshantering till certifierade råvaror och socialt ansvarstagande.

– Idag har vi höga ambitioner och arbetar brett, exempelvis med att begränsa kemikaliehanteringen, minska matsvinnet i restaurangerna, öka andelen certifierade råvaror, men även ta ett socialt ansvar för de 750 medarbetarna och deras hälsa, säger Anna Prytz, Head of Sustainability inom ForSea.

Grön el

Under 2019 ska bland annat energiförbrukningen sänkas ytterligare och hela verksamheten ska skifta över till att använda  ”Grön el”. Arbetet med att minska energiförbrukningen uppges ske på tvärs i alla avdelningar och spänner ifrån allt från att byta till LED och frekvensstyrda pumpar till att införa bränsleeffektivare körstrategier, så kallad ECO-driving.

Ett nytt hjälpmedel i hållbarhetsarbetet blir också energiledningssystemet ISO 50001:2011, som ForSea i fjol beslutade att införa.

– Energiledningssystemet ska vara på plats 2019 medan själva certifieringen görs 2020. Det här systemet hjälper oss att prioritera rätt och underlättar också arbetet med uppföljningar och förbättringar. På så vis kan vi höja energiprestandan ytterligare, säger Jan Bagger.

Sorterar bioavfall

– Ser vi till några andra områden så planerar vi i höst att certifiera hanteringen av fisk och skaldjur enligt MSC och ASC, uppger Anna Prytz.

Hon säger att rederiet även börjat sortera bioavfall från restaurangerna ombord och kommer att utvidga detta även till land under hösten. Bioavfall förvandlas sedan till biogas eller biogödsel.

– De insatser vi gör för att bli mer hållbara bekräftar att ForSea är ett aktivt och modernt företag i en traditionell bransch. Det gör oss till attraktivare arbetsgivare, vilket är också en viktig framtidsfråga för oss, säger Johan Röstin, CEO för ForSea.