Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Förlust trots fler godstransporter

Både antalet fraktenheter och passagerare ökade för Tallink Grupp det första halvåret. Trots det redovisar koncernen en nettoförlust på 4,3 miljoner euro. 

Godstransporterna ökade på bolagets samtliga sex linjer. Totalt redovisar koncernen en ökning med 9,2 procent, jämfört med de sex första månaderna förra året. Rutten Finland-Estland, som räknade in flest fraktenheter under halvåret, ökade med 10,4 procent.

45,8 procents ökning

Totalt fraktades 122.914 fraktenheter under perioden på rutten. Även Sverige-Estland gick bra och ökade med 16,6 procent. Mest anmärkningsvärd var ökningen på Sverige-Lettland där totalt 7.832 fraktenheter transporterades, vilket är en ökning med 45,8 procent. 

Sverige-Lettland

Positivt var också passagerarantalet, där framför allt Sverige-Lettland utmärkte sig med en dryg elva-procentig ökning. Även Sverige-Estland ökade något, liksom Finland-Estland. Antalet personbilar som transporterades under det första halvåret räknades till 533.710, jämfört med förra årets 527.118. 

Nettoförlust

Trots detta minskade försäljningsintäkterna med 2,6 procent under det första halvåret, jämfört med året innan. Detta gav koncernen lite drygt 439 miljoner euro av oreviderade intäkter vid periodens slut och den oreviderade nettoförlust under första halvåret uppgick till 4,3 miljoner euro. 

Gjorda investeringar

– Resultaten påverkades väsentligt av ökade bränslepriser på de globala marknaderna jämfört med samma period föregående år. Minskningen av det totala antalet passagerare på Tallinn-Helsingfors-rutten under andra kvartalet 2018, enligt statistik från Port of Tallinn, har också påverkat den bredare marknaden och konkurrenslandskapet, men Tallink har lyckats öka antalet passagerare och marknadsandelar på denna rutt som ett resultat av investeringar som gjorts av företaget, säger Paavo Nõgene, vd på Tallink Grupp i ett pressmeddelande och fortsätter:

Olika skattesatser

– De skattesatser som finns på plats i Estland påverkar även resultaten och påverkar de estniska turist- och tjänstesektorerna negativt som helhet. I dagens värld, där rese- och rekreationsvalen är rikligare på målmarknaderna för våra tjänster, är alla aspekter av betydelse för att Estland ska vara attraktivt som turistmål.

Tallink Grupp har en flotta på 14 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line.