Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Offshore | Ekonomi

Floatel vägrar sänka priset

Floatel International drar sig tillbaka från sitt försök att locka till sig 150 miljoner dollar på Oslobörsen.

– Vi fick inte det pris vi vill ha och vi prutar inte. Vi sänker inte priset på aktien, säger vd Peter Jacobsson.

De senaste veckorna har Peter Jacobsson rest världen runt för att försöka locka investerare att gå in i Floatel för att bland annat slutfinansiera offshore-bolagets fjärde rigg, som just nu byggs på Keppel FELS i Singapore, men försöken har alltså inte riktigt lyckats.

– Boken blev inte full och då väljer vi att tacka nej till alltihop. Vi har inget akut finansieringsbehov utan kan lika gärna slutföra finansieringen av riggen senare.

Förutom slutfinansieringen av den fjärde bostadsplattformen talade Peter Jacobsson för ett par veckor sedan om att pengarna som man hoppades få in skulle användas för att expandera bolaget, antingen genom köp eller nybeställningar av riggar. Någon oro för att man inte lyckades få in pengarna tycks heller inte finnas.

– Det är ingen ko på isen. Strategin ligger fast och våra nuvarande ägare Keppel och den amerikanska fonden Oakley är helt nöjda med läget.