Fotograf: Sirius Shipping

Kategori: Skeppsbyggnad | Container | Tank

Flera nybyggen med LNG-drift

Både bland levererade och nybeställda fartyg är flytande naturgas, LNG, ett bränsle som upprepade gånger dyker upp.

Sedan vi publicerade vår senaste lista över nybyggen i början av sommaren har ett antal fartyg levererats, men samtidigt har ett par betydande nybeställningar tillkommit.

Bland de levererade fartygen finns flera som har maskinerier med nya bränslen – två LNG-drivna tankfartyg till Terntank, ett LNG-drivet biltransportfartyg till det av Wallenius delägda UECC, en metanoldriven tanker till Marinvest och ett LNG-drivet cementfartyg till JT Cement, där Thun är delägare.

Nya order

Två betydande nybeställningar har gjorts. Sirius har beställt två 7.999 dwt produkttankfartyg som är ”LNG-ready” och Thun Tankers en serie på fyra fartyg, där intentionen är att installera LNG-drift.

Listan över fartyg i beställning med någon svensk koppling visar läget i oktober 2016 och kan laddas ner med denna länk. Om det finns felaktigheter eller något fartyg som saknas, kontakta oss så att vi kan uppdatera förteckningen!