Fotograf: Stena Line

Kategori: Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

Fler varsel på Stena Line

Stena Line permitterar 600 personer inom rederiets trafik på Irländska Sjön. Ytterligare 150 varslas om uppsägning.

I ett pressmeddelande kallar Stena Line åtgärden oundviklig och att den är ett direkt resultat av den stora skadeverkan som coronakrisen har på resor och transporter i Europa. 

Lång återhämtning

Sedan coronakrisen inleddes har Stena Line upplevt en stor minskning av resebokningar och fraktvolymer. Rederiet uppskattar att passagerarsiffrorna inte kommer att återhämta sig förrän en bra bit in på nästa år.

– Vi har behövt ta några mycket svåra beslut som vi hoppades att vi aldrig skulle behöva ta, säger Ian Hampton, Chief People, Communications & Sustainability Officer på Stena Line.

Fackliga förhandlingar inledda

De som permitteras kommer att bibehålla 80 procent av sin inkomst under permitteringen. Rederiet betalar den andel av lönerna till de permitterade som inte täcks statligt. Permitteringen används också för att skydda anställda som på olika sätt är sårbara, som gravida eller sådana som behöver vårda anhöriga. Förhandlingar med facken om permitteringar och uppsägningar har inletts.

”Ny verklighet”

– Om vi ska säkra kontinuiteten i vår fraktverksamhet har vi inget annat val än att sänka våra kostnader. Vi är beslutna att hålla nödvändiga fraktlinjer i Storbritannien och Irland. Tyvärr måste vi permittera och säga upp anställda för att anpassa oss till denna nya verklighet, säger Ian Hampton.