Fler hamnar – då kan ryska flottan växa

Rysslands statliga program för modernisering av transportsystemen har förlängts till år 2015. Programmet för utveckling av sjötransporter innehåller en ökning av hamnkapaciteten, så att det blir 17 procent större än godsomsättningsprognosen, enligt SeaNews.ru. Detta möjliggör hantering av 774 miljoner ton gods i ryska hamnar år 2015.Den ryska handelsflottans totala dödvikt kan genom detta öka från 18,2 miljoner ton till 22,6 miljoner ton under åren 2010–2015. Sjötransportsprogrammets konkreta åtgärder innehåller byggande av terminaler och uppgradering av hamnar. Vid Östersjön omfattar det hamnarna i Vyborg, Lomonosov och Ust-Luga.