Fler containrar i Göteborg – bilar rasar

Antalet containrar över Göteborgs hamn ökade med fyra procent till 226.000 under det tredje kvartalet i år, jämfört med motsvarande period i fjol.– Att containerhandeln höll i sig så bra under tredje kvartalet var något oväntat med tanke på rådande världskonjunktur, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.Ökningen för containersidan ligger dock i kraftigt lä jämfört med Energihamnens siffror, under det tredje kvartalet ökade hanteringen av olja, diesel, etanol, asfalt och andra produkter med 30 procent till 6,1 miljoner ton. En stor ökning visade också järnvägstransporterna med en uppgång på tio procent jämfört med i fjol.Antalet roroenheter minskade med fyra procent till 127.000. Bilhanteringen upplevde däremot ett rejält fall, antalet bilar sjönk till 30.000 – en minskning med hela 67 procent.