Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Fler åker med Tallink

Tallink Grupp ökade under 2018 på passagerar- och godssidan, men minskade samtidigt på antalet transporterade personbilar. 

Totalt under 2018 åkte 9.760.469 passagerare med Tallinks linjer, vilket är närmare 5.000 fler än under 2017. Antalet fraktenheter ökade från 2017 års 364.296 till förra årets 384.958 fraktenheter. Antalet personbilar minskade förra året med drygt 9.000, till totalt 1.124.897 bilar.  

Längre dockning än planerat

– Det faktum att Tallink har lyckats öka sitt årliga passagerarantal ännu en gång 2018, trots många utmaningar och faktorer som påverkar vår marknad, är definitivt ett resultat vi kan vara nöjda med. Dockningen av Baltic Princess, som var längre än ursprungligen planerad, påverkade våra passagerarvolymer i början av året. Men vi tog igen detta under vår högsäsong och uppnådde ett rekordantal passagerare igen i juli månad, säger Paavo Nõgene, CEO för Tallink Grupp i ett pressmeddelande. 

Uppgraderingar

Enligt Paavo Nõgene fortsätter rederiet sitt renoveringsprogram. 

– Under 2019 kommer flera fartyg i vår flotta att uppgraderas och förses med nya moderna faciliteter. Detta är bara en av de saker som vi gör för att fortsätta att locka ännu fler kunder till Tallink Grupps fartyg. Vi vet att för att kunna möta konkurrensen och uppnå fortsatt tillväxt, så måste vi förändra, förnya och utvecklas hela tiden.

Tallink Grupp äger 14 fartyg och är opererar trafik under varumärkena Tallink och Silja Line på sju olika rutter.