FKAB bygger om forskningsfartyg

Fiskeriverket ska bygga om sitt nya undersökningsfartyg u/f Mimer. Till sin hjälp tar man FKAB Marine Design. Mimer får efter ombyggnaden plats för åtta forskare utöver besättning på tre man. Fartyget utrustas och anpassas för fiskeri- och havsforskning, med separata laboratorier. Ombyggnaden sker vid Ö-varvet på Öckerö. U/F Mimer kommer att stå klar någon gång i maj och påbörjar forskningsuppdragen under sommaren.