Fotograf: Fjord Line

Kategori: Passagerarsjöfart

Fjord Line fördubblar på Strömstad

Om Fjord Line inte finner ett lämpligt fartyg på andrahandsmarknaden kan det bli aktuellt med nybygge på linjen Strömstad–Sandefjord 2020.

Fjord Line har vunnit två nya avgångstider när Sandefjords kommun utlyste seglingstider från och med 2020. Detta innebär att antalet avgångar fördubblas och från 2020 omfattar totalt åtta enkelturer på linjen Strömstad–Sandefjord.

Nytt fartyg

Nu kommer Fjord Line att investera i ett nytt och miljövänligt fartyg för att kunna fördubbla antalet avgångar.

– Vi är på jakt efter ett hypermodernt fartyg som kan ta upp kampen på allvar och intressera våra kunder och vår marknad, både nuvarande och framtida, att resa med oss. Det tarvar naturligtvis ett utomordentligt kompetent fartyg vad gäller utformning, inre logistik och wow-effekter. Vår Oslofjord är ett ombyggt fartyg och har nått en god wow-faktor, säger Rickard Ternblom, CEO i Fjord Line AS, till Sjöfartstidningen.

Andrahand eller nybygge

Fjord Line planerar att investera i ett fartyg som uppges bli i världsklass vad gäller miljö, säkerhet och komfort. I nuläget är det inte beslutat om färjan köps på andrahandsmarknaden eller om man beställer nytt. 

– Det vet vi inte än till 100 procent. Nu använder vi de närmaste veckorna till att sondera marknaden och se vad som finns tillgängligt av bättre begagnat tonnage och hur det eventuellt kunde anpassas. Om vi inte hittar någonting där går vi vidare i ett nybyggnadsscenario, säger Rickard Ternblom.

Nya avgångar

Den nuvarande färjan på linjen, Oslofjord, som i nuläget avgår kl.8.30 och 15.20 från Sandefjord, flyttas etter en miljömässig uppgradering till de nya avgångarna 7.00 och 13.30. Det nya färjan ska ta över de seglingar som Oslofjord har i dag.

– Vi delar Sandefjord kommuns tuffa miljöambitioner och kommer att presentera ett fartyg som både passagerare och kommunens invånare kommer att uppskatta, säger Rickard Ternblom.

Växer

Etter att Fjord Line erhöll bättre avgångstider på linjen Strömstad–Sandefjord för ett år sedan har rederiet noterat en kraftig tillväxt av passagerarvolymerna. Under tredje kvartalet var ökningen 18 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Från januari till och med september 2016 ökade antalet passagerare på Fjord Lines samtliga linjer med 9 procent jämfört med motsvarande period 2015. Godstrafiken gick upp med 11 procent. 

– Omsättningen för 2016 kommer att bli den bästa i rederiets historia, och det kommer också att bli en kraftig resultatförbättring. Alla våra fyra fartyg kan visa tillväxt och det var en historisk milstolpe för oss då vi redan i september märkte att vi hade transporterat mer än en miljon gäster, säger Rickard Ternblom.