Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Finska staten stöder samhällskritisk färjetrafik

För att trygga godstransporterna till och från Finland på färja ger den statliga försörjningsberedskapscentralen stöd för trafik med sju färjor på tre färjelinjer.

Det är samhällskritiska godsströmmar på lastbil och trailer mellan dels Finland och Sverige, dels Finland och Centraleuropa via Baltikum som försörjningsberedskapscentralen vill trygga genom sina stödåtgärder. Institutionen, som verkar inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, har reserverat 45 miljoner euro för att hålla igång lasttrafiken på tre linjer.

Sju färjor

De färjelinjer som försörjningsberedskapscentralen bedömer att är av kritisk betydelse för försörjningen i Finland är:

  • Åbo–Långnäs–Stockholm med de finskflaggade färjorna Amorella, Viking Grace och Baltic Princess samt svenskflaggade Galaxy. De två förstnämnda går i trafik för Viking Line och de två övriga för Tallink Silja. På denna linje tryggar fartygen även godstrafiken mellan Åland och Finland respektive Åland och Sverige.
  • Vasa–Umeå med Wasalines finskflaggade färja Wasa Express.
  • Helsingfors–Tallinn med Eckerö Lines finskflaggade Finlandia och Tallinks estniskflaggade Megastar.

Roro- och ropax-trafiken mellan Finland och övriga Europa är enligt centralen en lönsam verksamhet på marknadens villkor som inte kräver stöd.

Intäkterna nödvändiga

– Åtgärderna för att stävja coronavirusepidemin har inneburit att passagerartrafiken på färjorna i praktiken har upphört. Intäkterna från passagerartrafiken är nödvändiga för att verksamheten ska vara lönsam. Därför tryggas lasttransporterna under de närmaste månaderna genom våra åtgärder, säger Tomi Lounema, vd för försörjningsberedskapscentralen, i ett pressmeddelande.

Kan prioritera kritiska transporter 

Åkerierna betalar i vanlig ordning för frakten till rederierna. Statens stöd ska kompensera rederierna för intäktsbortfallet från passagerartrafiken så att det går att upprätthålla trafiken på lönsamhetsgränsen. I nuläget beviljas stöd under de närmaste tre månaderna och en fortsättning övervägs om läget så kräver. Vidare meddelar försörjningsberedskapscentralen att frakttrafiken tryggas tills läget normaliseras.

– Försörjningsberedskapscentralen beviljar stöd efter ansökan från rederierna och ställer villkor för stödet i sitt beslut. Försörjningsberedskapscentralen kan vid behov prioritera de allra mest kritiska transporterna som livsmedel, medicin och utrustning för hälsovården, säger Tomi Lounema.

Passagerartrafiken har stannat upp

Viking Line uppger i ett pressmeddelande att stödet innebär att Viking Line kan säkerställa att sjötransporterna mellan Finland, Åland och Sverige fungerar i nuvarande krisläge med stängda gränser. Passagerartrafiken har så gott som helt stannat upp, men efterfrågan på frakttransporter är fortfarande hög.

– Vi ser det som viktigt att upprätthålla funktioner som är livsviktiga för samhället på ett sätt som är så nära normalläget som möjligt även under dessa undantagsförhållanden. Vi är tacksamma för det stöd vi får av försörjningsberedskapscentralen. Det gör det möjligt för oss att bibehålla en del av vår normala trafik, säger Jan Hanses, vd för Viking Line.