Kategori: Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Finska färjor till Göta älv-trafiken

Västtrafik har beslutat att låta det finska båtvarvet Uudenkaupungin Työvene Oy bygga två nya färjor till älvskytteltrafiken i Göteborg.  

Företaget vann således Västtrafiks upphandling och kommer att leverera den första färjan till Västtrafik hösten 2014 och den andra i början av 2015. 

– Vi ser ett stort behov av en snabb och smidig älvskytteltrafik. För att klara ett ökat resande behövs nya färjor som är anpassade för fler resenärer med cykel, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för båttrafiken på Västtrafik.

Blir dubbeländade 

Fartygen kommer att bli dubbeländade, vilket innebär att passagerare kan stiga på i båda ändar och att färjorna inte behöver vända vid bryggorna.

– Det förkortar restiden samtidigt som kapaciteten höjs. De nya färjorna klarar att ta 300 resenärer varav 80 med cykel, säger Jarl Samuelsson.   

Nya lösningar 

Dessutom kommer de finska färjorna att utformas på ett sätt som gör det möjligt att testa nya tekniska lösningar för mer miljövänlig drift. Målet är att färjorna på sikt ska drivas helt utan fossila drivmedel.

Färjorna kommer att köras av Styrsöbolaget, som en del i uppdraget för Södra skärgården och Älvtrafiken med trafikstart 2014. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.