Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Passagerarsjöfart

Sjöfartsstrejken närmar sig

I torsdags utvidgade Finlands Sjömans-Union sina sympatiåtgärder till att omfatta lastning av lastenheter i Finland på finskflaggade färjor i utrikes trafik.

Förhandlingarna i poststrejken i Finland har hittills inte lett till resultat. Det innebär att sympatiåtgärder från bland andra Finlands Sjömans-Union fortsätter.

På torsdagen lastades inte längre bildäcken på finskflaggade färjor i hamnar i Finland och på Åland. Sympatiåtgärderna gäller lastenheter ut från Finland i trafiken till utlandet.

Strejk på måndag

Om inte en uppgörelse nås innan dess stannar den finskflaggade utrikessjöfarten totalt måndagen den 25 november. Från Sjömans-Unionen meddelas att den utredningsgrupp som tillsatts av kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero för att åstadkomma en lösning i tvisten inte ändrar på förverkligandet av sympatiåtgärderna.

Näringslivets Centralförbund EK uppger att om Sjömans-Unionens hot om att stoppa Finlands handelsflotta verkställs, riktar sig denna åtgärd mot en tredjedel av Finlands utrikeshandel. Enligt EK transporteras dagligen exportvaror till ett värde av cirka 100 miljoner euro på finskflaggade fartyg.

Påverkar konkurrensförmågan

Rederierna i Finland uppger att en utvidgning av sympatistrejkerna påverkar de finskflaggade fartygens konkurrensförmåga på lång sikt och därmed även sjöfolkets sysselsättning.

– Vi hoppas, att man finner en ansvarsfull lösning på Poststrejken innan stödstrejkerna eskalerar, säger Hans Ahlström, vice vd på Rederierna i Finland.