Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | RoRo

Oförändrad lastvolym för Finnlines

Antalet lastenheter på Finnlines fartyg är oförändrat under årets tre första kvartal jämfört med året innan. 

Enligt Finnlines har de totala importvolymerna till Finland i containrar, lastbilar och trailrar minskat med tre procent under årets nio första månader medan motsvarande utgående volymer har ökat med fem procent jämfört med de tre första kvartalen 2012. Finnlines har transporterat 478.000 lastenheter under årets första nio månader, vilket är ungefär samma volym som under motsvarande period 2012. Antalet fabriksnya bilar har minskat med 14 procent till 43.000. Dessutom transporterades 1,65 miljoner ton annat gods.

Minskad omsättning

I sin rapport för tredje kvartalet 2013 redovisar Finnlines en nedgång i sin omsättning med åtta procent till EUR 433 miljoner för årets första nio månader. Resultatet före kapitalkostnader (EBITDA) uppgick till EUR 63 miljoner, vilket innebar en minskning med 19 procent. För perioden redovisas en förlust på EUR 3,9 miljoner. För de senaste tre månaderna är resultatet emellertid positivt, EUR 6,1 miljoner, eller 15 procent bättre än motsvarande period 2012.

Styrelsen räknar med att det sista kvartalet 2013 blir fortsättningsvis instabilt och utmanande. Resultatet för det fjärde kvartalet förväntas emellertid bli bättre än motsvarande kvartal i fjol.