Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo

Finnlines ökar i volym men redovisar förlust

Grimaldi-ägda Finnlines noterar en svag ökning av sina godsvolymer under årets första kvartal.

Detta är också i linje med statistiken för Finlands utrikeshandel, där godsvolymen inom exporten ökade med åtta procent och importen av enhetsgods med två procent.

På Finnlines fartyg skeppades 156 000 lastenheter under årets första kvartal, jämfört med 155 000 under motsvarande period i fjol. Därtill trabnsporterades 520 000 ton styckegods. Under de tre första månaderna 2011 uppgick denna volym till 499 000 ton. Antalet fabriksnya bilar sjönk med drygt fem procent till 16 000. Antalet passagerare på Finnlines linjer minskade från 121 000 till 118 000 under första kvartalet. Bunkerkostnaderna har varit fortsatt höga.

Under det första kvartalet 2012 redovisar Finnlines en omsättning på EUR 145 miljoner, en ökning med drygt fyra procent jämfört med första kvartalet 2011. Affärsområdet Shipping and Sea Transport Services genererade EUR 135,4 miljoner i intäkter – en ökning med sju procent. Port Operations hämtade in 15,8 miljoner, jämfört med 18,7 miljoner första kvartalet 2011.

Koncernens resultat före räntor och skatt (EBIT) var förlustbriungande med EUR 0,2 miljoner. Resultatet innehåller en engångsersättning på EUR 3,4 miljoner från Jinling Shipyard rörande de två första nybyggena för att täcka intäktsbortfall. Resultatet före skatt (EBT) var EUR 7,1 miljoner på minus.

Bruttoinvesteringarna under det första kvartalet uppgick till EUR 23,9 miljoner, varav 19,4 miljoner gällde betalning för nybyggen. De totala avskrivningarna uppgick till EUR 16,2 miljoner.

Fyra av de sex roro-fartyg som Finnlines beställt från Jinling i Kina har fyra redan levererats. Finnbreeze och Finnsea överläts i mars 2011 och Finnsky och Finnsun i början av 2012. De två återstående nybyggena Finntide och Finnwave planeras att levereras under det sista kvartalet 2012.

Styrelsen bedömer att 2012 fortsättningsvis kommer att vara ett volatilt och utmanande år. Samtidigt uppger man att företaget är ”väl förberett för att möta marknadens utmaningar”.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.