Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo

Finnlines förlänger ytterligare två

Finnlines deklarerar option på förlängning av ytterligare två roro-fartyg.

I det 70 miljoner euros program för energieffektivitet och utsläppsreducering som Finnlines påbörjade 2017 ingick förlängning av fyra roro-fartyg och option på förlängning av ytterligare två.

Två klara

De första fartygen, Finntide och Finnwave, har redan förlängts och i vår står Finnsky och Finnsun i tur. Seriens återstående fartyg Finnbreeze och Finnsea förlängs hösten 2018.

Förlängningen ökar lastkapaciteten med 30 procent. Efter ombyggnad är fartygen 217,7 meter långa och har lastkapaciteten 4.200 filmeter.

Förbättrar konkurrenskraften

– Dessa två förlängda fartyg förutom de fyra tidigare hjälper oss att svara mot ökad efterfrågan och vi kan serva våra kunder effektivare. Ett av våra strategiska beslut är att fokusera på verksamhetens effektivisering. Beslutet att förlänga ytterligare två fartyg hjälper oss att förbättra vår konkurrenskraft och flottans kapitaleffektivitet. Investeringen främjar också en hållbar utveckling. Genom att förbättra vår energieffektivitet redducerar vi utsläppen ytterligare, kommenterar Finnlines ekonomi- och finansieringsdirektör Tom Pippingsköld i ett pressmeddelande.